Siirry pääsisältöön

TEKSTIILI- JA MUODINALAN PARADIGMA MUUTOS


Ilmastonmuutos ja ehtyvät luonnonvarat aiheuttavat tänä päivänä jatkuvaa huolta ja keskustelua mediassa. Pieni ihminen on kovin voimaton näiden asioiden edessä ja itsekin olen aika ajoin vajonnut toivottomuuden suohon, kun tuntuu ettei tässä kuitenkaan ole mitään tehtävissä. Olen koettanut edistää näitä kestävyys asioita omalta osaltani - en vain oman yrityksen toiminnan kautta, vaan olen myös hakeutunut tietoisesti paikkoihin, joissa voisin mahdollisesti saada ääneni kuuluville. Jossain määrin näin olen saanutkin mm. opetushallituksen kautta.

Törmäsin netissä jo aikaa sitten seuraavaan kuvaan. Sittemmin kuva on saanut valtavan levikin ja myös meidän Remaken fiidissä keräsi huomattavan tykkäys määrän jakonsa yhteydessä.
Tässä kuva:
Source: FACEBOOK
Eihän tässä kuvassa mitään ihmeempää vikaa ole ja havainnollistaa kyllä mitä meidän tuotanto mekanismissa pitäisi tapahtua, jotta jätteen määrä vähenisi ja luonnonvaroja kuluisi vähemmän.
No hetken katseltuani - lisäsin sinne yhden asian mikä aina kekuttaa mua puuttumisellaan! Nimittäin REMAKE - ja selvennettäköön, että Reuse ei ole sama kuin Remake- nope. Se tarkoittaa uudelleen käyttöä, joka on esim. Second hand vaatteen uudelleen käyttöön ottoa.

No- jatkoin sitten katselua tovin ja pian tajusin, että myös keskimmäinen prosessikuvaus on vähän sinneppäin. Recycle eli kierrätys ei suinkaan palauta tuotetta make vaiheeseen vaan takaisin käyttöön. Sitten lähti lapasesta ihan huolella... hahaha.... Eihän tässä koko kaaviossa ole muuta kivaa kuin se, että se on tehty ja antaa hyvin yksinkertaistetun kuvan koko hommasta...
Source: Facebook
Siinä sitten hetken piirreskelin - ja huom! Olen näitä kaavakuvia piirrellyt vuosien varrella monia kymmeniä. Tässä nyt mun versio asiasta. En ihan noin yksinkertaisesti asiaa halua tuoda esille kuin näissä ylemmissä. 

VANHA PARADIGMA TAI NYKYINEN TOIMINTAMALLI
Tässä alla on kuvaus nykyisestä systeemistä eli paradigmasta. Pohjana on nk. lineaarinen toimintamalli, jossa on prosessiin liittyvä ajattelu on putkimaista ja jokseenkin näköalatonta. Kaikista tuotteen elinkaaren vaiheista syntyy jätettä, jonka edelleen käyttö aste on olematon - näin ollen myös luonnovarojen hukka on suuri. ja Kuluttajan jälkeinen lohko (POSTconsumer). Jälkimmäiseen lähinnä kuuluu kierrätys ja jätteenkäsittely. Tuottavan tahon vastuu tuotteesta päättyy myynti hetkeen- lukuunottamatta palautus -ja takuukäytäntöjä, jotka ovat myös erittäin kehittymättömällä tasolla. Kun tuottajalla ei ole jälkihuolinta vastuuta tuotteelle- eli, että tuotteen elinkaari horisontti "brändin" osalta päättyy myyntiin lohkoutuu kierrätys ja jälkihuolinta irti kokonaisprosessista myös niin toiminnallisesti kuin taloudellisesti. Näin ollen tuottajavastuu katkeaa sillä tavoin, ettei alkuperäinen tuottaja vastaa millään tavalla siitä minkälaisen impaktin tuotteen jälkihuolinta synnyttää.

Source: Paula Malleus
Usein myös puhutaan suunnittelijan vastuusta. Näinhän ei valitettavasti ole muuta kun käsityöyrittäjillä. Jos puhutaan liiketoiminnasta isommassa mittakaavassa - ei suunnittelijan pöydältä lähde mitään ennen kuin sitä aiemmat osat kuten omistajisto / osakkaat ovat määritelleet tulevan toiminnan tuottotavoitteet ja koko tuotteistus ja siitä johtuva tuotanto ajetaan numeroiltaan vastaamaan näitä odotuksia. 

Lisäksi kuluttajan vastuu on myös mielestäni melko tyhjänpäiväinen keskustelu. Toki on upeaa ja silläkin on oma merkityksensä mitä kuluttaja valitsee, miten kuluttaja käyttää ja huoltaa sekä miten kuluttaja kierrättää tuotteen - mutta systeemisen muutoksen aikaansaamiseksi tämä ei suinkaan ole ratkaisuna mihinkään. Ainut syy miksi tälläistä mielestäni lähes hämäävää keskustelua pidetään yllä on kuluttajan sumuttamiseksi. Päävastuu on sillä osalla porukkaa, joka määrittelee tuotannon atribuutit ja sen miten raha prosesissa jakautuu JA KENELLE!

UUSI PARADIGMA - KOKONAAN UUSI TAPA TUOTTAA JA TOIMIA
Alla näkyvä kuva ei ainoastaan kuvaa sitä, miten tuotantomekanismin pitäisi muuttua -vaan taustalla on monia asioita minkä pitää myös muuttua. Nk. Pre - ja postconsumer osioiden tai lohkojen rinnalle tulisi nostaa nk. Onconsumer osio. 

PRECONSUMER
Tällä hetkellä ns. halpatuotannon ja kulurakenteesta omistajiston taskuun valuu kokonaan se osio tulotuksesta, jonka kuuluisi kulua tuotteiden käyttökunnon ylläpitämiseen ja sen pidentämiseen. Näin ollen myös enemmän resursseja jäisi postconsumer eli jälkihuolinta vaiheeseen.
Suurempien yritysten osalta tämä tarkoittaa valtavaa arvopohja uudistusta, johon ei riitä pelkkä ulkokohtaisten arvojen näennäinen tarkistelu - vaan kyseessä on ydinarvojen tarkistus ja toiminnan kokonaan uudelleenohjaus.

ONCONSUMER
Tässä osiossa tuotteen kuntoa ylläpidetään ja palautetaan mahdollisuuksien mukaan käyttöikää pidentäen niin kauan, kun se on mahdollista. Tässä osioissa tuotevastuun tulisi kuulua kokonaisuudessan brändille itselleen - tai sen pitäisi vähimmäismääräisesti mahdollistaa tuotteen käyttöiän pidentäminen tuottamalla nämä pavelut itse tai ostamalla nämä palvelukattaukset alihankintana. Tämän osion toiminnalliset lisäosat olisivat huolto- ja korjauspalvelu sekä "leasign-mekanismilla, jota kutsutaan lainaamotoiminnaksi, joka valitettavasti on harhaanjohtava nimike- sillä kyse on tuotteiden vuokrauspalvelu. Eli tällöin taloudellinen ja tuotannollinen vastuu siirtyisi elinkaaren laajentuneesta keskivaiheesta eli onconsumer-vaiheesta alkuperäiselle tuottajalle. 

POSTCONSUMER
Hahmottelin tähän kolmijakoisen mallin, jossa tuotteen elinkaarivastuu jakautuu tasapuolisemmin ja jälkihuolintavaihe eli kierrätys ja uusiotuotanto mekanismit rasittuvat huojentuneen läpivirran johdosta vähemmän. Resursseja jää erilaisten uusiokäyttömekanismien rakentamiseen ja virran erityyppisten materiaali virtojen selkiytyessä selkiytyy myös jatkokäytön mahdollisuudet.
Prosessin siirtyessä loppupäätä kohden toiminnan painopiste muuttuu enemmän ratkaisukeskeiseksi.
Source: Paula Malleus
Tässä kohtaa voitaisiin myös hyödyntää nk. Transformatiivisen oppimista jossa oppimisen ajatellaan tapahtuvan kolmella tasolla. Tämän oppimisen tulisi tapahtua myös yrityksen sisällä - etenkin siinä osassa toimintaa minkä kautta taloudellinen ohjaus tapahtuu.

"Tasojen ideaa kuvaa metafora metsästä. Ensimmäisen eli kognitiivisen tason oppimisessa keskitytään tekemään olemassa olevia asioita paremmin. Sitä voi verrata metsän sisällä olemiseen. Toisella eli metakognitiivisen oppimisen tasolla siirrytään reflektiiviseen oppimiseen. Silloin tullaan ulos metsästä, pystytään näkemään metsä kokonaisuutena ja luodaan käsityksiä toisenlaisesta metsästä tai paradigmasta. Kolmannella eli episteemisen oppimisen tasolla irrotaan ajattelun rajoituksista ja noustaan katsomaan todellisuutta helikopterinäkymästä. Nähdään, että on mahdollista tehdä valintoja useiden erilaisten metsien (paradigmojen) välillä. Tämä episteeminen taso johtaa transformatiiviseen oppimiseen ja uuden paradigman sisäistämiseen." 


Meillä on nyt jo kolme kertaa kokoonnuttu Remakelle uusiotuoannon opetusasioiden parissa. Aloitimme lokakuussa ensimmäisen Ekodesign akatemian 6kk kestävän koulutuksen, jossa opiskelijat pääsevät asia kerrallaan perehtymään uusiotuotannon eri osiin.
Uusiotuotannoksi mielletään kaikki tuunaamisesta tilkkutäkkitöhin ja toki onhan näinkin. Meillä kuitenkin jako on tehty hieman tarkemmaksi, sillä koitamme saada jotain systematiaa toimiimme.


HUOLTAMINEN / Huollettu tuote
Huoltaminen on tuotteen kosmeettisten vikojen häivyttämistä tai pientä käsin tehtävää korjaamista tai tuotteen alkuperäisen ulkonäön palauttamista. Esimerkiksi pesu tai höyryttäminen on huoltavaa tointa. Huollon piiriin kuuluu tahrojen poisto, muodon palauttaminen, pinnan eheyttämien (nypyn poisto), pienten komponenttien kiinnittämiset kuten napit tai tai koukut tai nepparit - läpimalkaisesti siis käsin ommeltavat asiat sekä pienet parin käsinpiston korjattavat parsinnat. Pesulapalvelu kuluu tähän osa-alueeseen. Voidaan toteuttaa ainoastaan postconsumer-tuotteeseen.

  • Eheyttää olemassa olevaa, tuoden tuotteen alkuperäiset piirteet esiin ehostetusti.
KORJAAMINEN / korjattu tuote
Korjaamisella tarkoitetaan sitä, kun tuote on tavalla tai toisella rikki ja siihen tehdään korjaava toimenpide. Lähtökohtaisesti korjaaminen ei muuta tuotteen ulkonäköä ainoastaan korjaa siinä ilmeneviä vikoja. Korjaus voi olla rakenteellinen eli sauman ratkeama, kuluman paikkaus, komponentin kuten vetoketjun vaihto, kokoa korjaava toimenpide (sisäänotto tai laajennus) tai tuotteen muotoa lisäävä kuten esim. Muotolaskosten lisäys. Kaikki vaatteen ulkolinjoja / muotoja korjaavat toimenpiteet ovat linjamuutoksia. Mikäli linja muutoksia on 1-2 ovat ne korjaavia toimenpiteitä - mikäli enemmän aletaan puhua tuotteen muuntamisesta. Tämän alueen toiminta on perinteisesti ollut korjausompelimo palvelua. Voidaan toteuttaa pre -ja postconsumer-tuotteeseen.
  • Palauttaa tuote alkuperäiseen tilaansa.
MUUNTAMINEN / muuntotuote
Muuntamisella tarkoitetaan sitä, kun tuotteen tuotteeseen tehdään enemmän 2 korjaavaa toimenpidettä. Tällöin voidaan sanoa, että tuotteen ulkomuoto alkaa muuntumaan niin pajlon, että tuote on nk. Muuntotuote. Muuntotuotteessa tuotteen ulkonäkö on muuttunut alkuperäisestään. Se ei ainoastaan ole korjattu eli palautettu aiempaan ulkonäköönsä vaan on joko osin tai enemmän muuntunut uudenlaiseksi tuotteeksi. Muuntamisessa tuotteeseen ei lisätä muita materiaaleja vaan uusi tuote synnytetään tuotteessa itsessään olevalla materiaalilla joko muokkaamalla sitä rakenteista käsin tai - ja siirtämällä sitä paikasta toiseen. Poikkeuksena tuotteen radikaali koon muuntaminen lisäämällä laajennus materiaalia. Voidaan toteuttaa pre -ja postconsumer-tuotteeseen.
  • Muuntaa tuote uudeksi säilyttäen suurin osa tuotteen luonteenpiirteistä.
FUUSIOIMINEN / Fuusioitu tuote
Fuusioimisella tarkoitetaan kahdesta tai useammasta tuotteesta suoraan synnytettyä uutta yhdistelmätuotetta. Fuusioiminen on muuntamisen ja kokonaisvaltaisemman uusiotuottamisen välimuoto. Siinä tuote syntyy yhdistelemällä olemassa olevia tuotteita, mutta lähtökohtaisesti tuotteen synnyttävät elementit eivät muutu vaan niiden käyttötarkoitus saattaa muuttua. Fuusioimisessa alkuperäisiä osia ei ensin fieloida raakakappaleiksi vaan tuotteen osat syntyvät irroittamalla ne aiemmasta käyttöalueestaan ja siirtämällä ne uuteen kohteeseen. Fuusoidussa tuotteessa alkuperäisen tuotteen luonteenpiirteet ovat selkeästi havaittavissa. Voidaan toteuttaa osittain tai pelkästään pre -ja postconsumer-tuotteesta tai materiaalista.
  • Yhdistää useita tuotteita, säilyttäen viitteitä alkuperäisten tuotteiden luonteenpiirteistä.
UUSIOTUOTTAMINEN / uusiotuotettu tuote
Uusiotuottaminen eli upcycling on tuotteen synnyttämistä raakamateriaaliksi muunnetusta materiaalista. Tuotteen alkuperäis-materiaali ei säilytä alkuperäisen tuotteen luonteenpiirteitä vaan se muuntuu ensin nk. Raakamateriaaliksi ja siitä uudelleen tuotteeksi. Uusiotuottamisessa tuotteeseen voidaan edelleen hyödyntää aiemmassa tuotteessa olleita valmiita muotoja, mutta niiden alkuperäinen käyttökohde on havaittavissa ainoastaan viitteellisesti. Voidaan toteuttaa osittain tai pelkästään pre -ja postconsumer-tuotteesta tai materiaalista.
  • Luoda tuote kokonaan uudelleen käyttämällä olemassa olevia tuotteita raakamateriaalina.


Kommentit

Tämän blogin suosituimmat tekstit

KUNTOUTTAVAN PSYKOTERAPIAN ÄLYTTÖMYYKSISTÄ

Tämä eihepiiri ei nyt varsinaisest liityy eko-ompelimon toimintaan mitenkään - ainakaan noin markkinoinnillisesta näkökulmasta. Täten saanen hieman avata syitä miksi tästä haluan kirjoittaa. Tästä kirjoituksesta tulee melkoisen pitkä - pahoittelut siitä. TERAPIAN TARVE NÄKYY YRITYKSISSÄ JA YRITTÄJISSÄ Kaikkien näiden vuosien aikana kun meillä Remakella on ollut harjoittelijoita, olemme toistuvasti olleet tilanteessa, jossa harjoittelija on ollut terapian tarpeessa tai terapiassa erinäisten mielenterveyteen liittyvien aiheiden piirissä. Vielä lähemmin aihe koskee minua yrittäjänä itsenäni. Kyllä - meitä terapian tarpeessa olevia olentoja on ihan joka puolella - myös niissä, jotka päällisin puolin näyttävät pärjäävän elämässä ihan kivasti. Kaippa se on myös niin, että kaltaiset vetävät toisiaan puoleensa. Itselläni on historiassa paljonkin asioita, joita olen terapiassa vuosien varrella työstänyt kelan tukemassa kuntouttavassa psykoterapiassa -  ja tule

REMAKE PODCAST - Mikä on REMAKE EKODESIGN AKATEMIA

REMAKE PODCAST - Tässä tokassa jaksossa Remaken perustaja Paula kertoo mikä on Remaken uusi aluevaltaus ja mikä on Ekodesign Akatemia... Jaksossa käydään läpi kenelle koulutukset on suunnattu, minkälaista koulutusta on tarjolla ja mitä suunnitelmia koulutuksen kanssa jatkossa on. Uutena osiona Paula kertoo myös uuden Superlect palvelun käyttöön otosta.